Jubileusz 25 lat MarcPol

Jubileusz 25 lat MarcPol - majówka w scenerii PRL. Zabezpieczenie oraz działania patrolowe i kontrolne Milicji Obywatelskiej.

MarcPol to polska sieć supermarketów istniejąca na rynku od 25 lat, skutecznie konkurująca z zagranicznymi super- i hipermarketami. Firma MarcPol powstała w 1988 roku i działa zgodnie z tendencjami rozwoju polskiego rynku, wychodząc naprzeciw swoim Klientom, wykazując się nieodmiennie dynamiką wzrostu obrotów, wzrostu zatrudnienia, poprawy jakości oraz powiększania ilości placówek handlowych. Logo MarcPol i motyw przewodni wyrażony hasłem "Popieraj swoje" towarzyszą firmie od samego początku
jej istnienia.
Z okazji Jubileuszu 25. Lecia  wszyscy pracownicy firmy przyjechali z rodzinami z całego kraju, by bawić się na majówce MarcPolu w scenerii PRL. 

Agencja "Retro-Pasje" dostarczyła grupę rekonstruktorów w oryginalnym umundurowaniu Milicji Obywatelskiej, którzy zajęli się zabezpieczeniem pochodu pierwszomajowego, ochroną koncertu Andrzeja "Piaska" Piasecznego oraz patrolowaniem terenu i kontrolą uczestników. Największe zainteresowanie wzbudził oryginalny radiowóz milicyjny marki Polonez z 1986 roku.

Realizacja APISOFT Strony Internetowe